You are here

Condicions legals 'Subscriu-te'

Bases legals “Subscriu-te a les nostres promocions" – 16PUNT30” de Crèdit Andorrà.

En compliment de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, el sol·licitant autoritza expressament que les dades de caràcter personal facilitades a CRÈDIT ANDORRÀ, SA (en endavant Crèdit Andorrà) siguin incorporades als fitxers de l’entitat. Així mateix, l’usuari autoritza expressament Crèdit Andorrà perquè utilitzi les seves dades personals amb l’objecte següent: a) Trametre al sol·licitant comunicacions per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, relatives a la contractació i publicitat dels productes i serveis, com també de les altres societats del grup. b) Cedir les seves dades personals a les societats del Grup Crèdit Andorrà a fi i efecte de poder ser informat dels seus productes, serveis i promocions comercials, a través de qualsevol mitjà de comunicació directa amb el client. c) Tractar i segmentar aquestes dades, aplicant tècniques estadístiques per a la creació de perfils, valoració de riscs o selecció prèvia, eventualment interessats en productes i/o serveis diversos de l’entitat, presents i futurs.

 

El fet d'emplenar aquest formulari implica que el sol·licitant reconeix que la informació i les dades personals que indica són seves, exactes i certes; en cas contrari, l’entitat declina tota responsabilitat per la manca de veracitat o de correcció de les dades.

 

De conformitat amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals, el sol·licitant té dret a accedir a aquests fitxers per consultar les seves dades, rectificar-les si fossin errònies o haguessin variat i/o donar-les de baixa. Per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, pot adreçar-se al responsable del tractament (Crèdit Andorrà) a través del correu electrònic: info@creditandorra.ad.