You are here

Condicions legals 'Sol·licita la Targeta'

Bases legals “Sol·licita la Targeta – 16PUNT30” de Crèdit Andorrà.

El present document és una sol·licitud de la targeta Carnet Jove 16PUNT30. El fet que el sol·licitant l’empleni amb les dades requerides i el trameti al banc no comporta cap vinculació ni implica cap acord contractual entre el sol·licitant i Crèdit Andorrà, SA. Crèdit Andorrà, SA es reserva el dret d’acceptar o no acceptar el sol·licitant de la mateixa com a titular i/o usuari de la targeta Carnet Jove 16PUNT30 i, conseqüentment, de lliurar-li o no la targeta.  

 

En cas que el sol·licitant no sigui client de Crèdit Andorrà, SA però sigui acceptada la seva sol·licitud de targeta Carnet Jove16PUNT30, caldrà que esdevingui prèviament titular d’un compte a l’entitat mitjançant la signatura de la documentació bancària pertinent a l’efecte, o bé que esdevingui usuari de la referida targeta mitjançant la cessió de l’ús de la mateixa per part del titular d’un compte de càrrec obert en aquesta entitat. Les dades facilitades pel sol·licitant s’incorporaran a la base de dades de Crèdit Andorrà, SA a l’únic efecte de contactar-lo, per tal que es personi a les oficines de l’entitat per signar la documentació d’obertura de compte i la subsegüent concessió de la targeta; o bé es personi juntament amb el titular del compte de càrrec de la targeta, i signin ambdós el contracte de sol·licitud i conveni de cessió de targeta, en les respectives qualitats de titular i d’usuari de la mateixa. Un cop signada la referida documentació, es realitzarà el càrrec de l’import derivat de l’emissió de la targeta. Un cop la targeta estigui a disposició a les oficines de l’entitat, aquesta ho comunicarà al sol·licitant perquè li pugui ser entregada, prèvia signatura del document de recepció de la mateixa.

 

En cas que el sol·licitant sigui client de Crèdit Andorrà, SA i sigui titular d’almenys un compte obert a les seves oficines, l’entitat, un cop acceptada la seva sol·licitud, carregarà al compte indicat pel sol·licitant l’import derivat de l’emissió de la targeta. Tan bon punt la tingui a disposició a les seves oficines, l’entitat es posarà en contacte amb el sol·licitant perquè es desplaci a l’oficina indicada per signar la documentació contractual de sol·licitud i concessió de la targeta, com també la seva recepció. 

 

De conformitat amb la Llei 15/2003 de protecció de dades personals, l’informem que les seves dades contingudes al present document seran incorporades a un fitxer de titularitat exclusiva de Crèdit Andorrà, SA, i que seran objecte de tractament amb absoluta confidencialitat. Totes les dades sol·licitades són necessàries per poder ésser client de Crèdit Andorrà, SA en cas que sigui atorgat finalment el contracte bancari pertinent entre ambdues parts. Mitjançant la tramesa del present document amb les dades emplenades, autoritza expressament Crèdit Andorrà, SA per poder contactar-lo als efectes de donar curs a la seva petició, com també per comunicar-li les novetats i ofertes comercials del Grup Crèdit Andorrà. En cap cas les dades seran cedides a tercers que no formin part del Grup Crèdit Andorrà. Tanmateix, posem en el seu coneixement el seu dret d’accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades. A aquest efecte, pot notificar-ho per escrit directament a Crèdit Andorrà, SA (info@creditandorra.ad).