You are here

Bases legals 'Sorteig mensual'

Bases legals “Sorteig mensual – 16PUNT30” de Crèdit Andorrà.

REGLAMENT DE LA PROMOCIÓ

Crèdit Andorrà organitza una promoció dirigida als usuaris de l’espai 16PUNT30, en endavant el “PUNT”.

La promoció comença l’ 1 d’agost de 2022.

Aquesta promoció consisteix en sortejos mensuals de 10 quotes de soci del Carnet Jove d’Andorra. 

El banc seleccionarà els participants per a cada sorteig mensual seguint els següents requeriments:

 1. Tenir entre 16 i 30 anys. En el cas dels menors que tenen entre 16 i 18 anys, qui participa és el tutor legal del menor.
 2. Ser titular de la targeta Carnet Jove 16PUNT30 (en endavant la “CJ”).
 3. La base de dades del banc ha de disposar (en el moment de la selecció dels participants) del correu electrònic i del número de telèfon mòbil degudament actualitzats. Aquestes dades de contacte hauran de ser prèviament facilitades al banc pel titular de la “CJ” per algun dels següents mitjans:
  • A través del formulari “Inscriure’m” disponible al web 16punt30.ad.
  • Trucant al telèfon +376 88 88 88 del Servei d’Atenció al Client, de dilluns a divendres, entre les 8.45 h i les 18.00 h.
  • O bé mitjançant el Servei de Banca Online, e-Crèdit.

Cada mes, el banc realitzarà un sorteig de 10 quotes anuals de soci del Carnet Jove Andorra entre tots els participants seleccionats.

Els beneficiaris de cada sorteig rebran un abonament en compte de l’import corresponent a la última quota anual de soci que hagin pagat.

 

CONDICIONS

PRIMERA.

Per participar en aquesta promoció és condició necessària complir els 3 requeriments del

Reglament citats anteriorment.

SEGONA.

Queden exclosos de participar en aquesta promoció i, per tant, no tindran dret a premi, els titulars de la targeta CJ que:

 1. Siguin empleats de Crèdit Andorrà o de la seva filial Crèdit Assegurances.
 2. En el moment del sorteig no formin part (no siguin usuaris) del PUNT.
 3. En el moment del sorteig no siguin usuaris o no tinguin activada la CJ.
 4. En el moment del sorteig siguin menors de 16 anys o majors de 31 anys.

TERCERA.

Els participants que resultin premiats en algun sorteig quedaran exclosos, automàticament, dels sortejos que es realitzin posteriorment.

Els participants que no resultin beneficiaris en un sorteig podran continuar participant en els sortejos que es realitzin posteriorment sempre que compleixin la condició PRIMERA.

QUARTA.

Els sortejos se celebraran durant els 5 primers dies hàbils de cada mes davant dos apoderats del banc. El període de la promoció serà durant els mesos d’agost de 2022 a gener de 2023, ambdós inclosos.

CINQUENA.

En cada sorteig s’extrauran 10 guanyadors i 10 suplents. L’ordre d’extracció determina els guanyadors i els suplents respectius.

Durant els 10 dies hàbils posteriors a la realització del sorteig, es farà una nova revisió per garantir que els respectius guanyadors continuen complint els requeriments de participació establerts a les bases d’aquesta promoció. En cas que algun dels guanyadors no compleixi els requeriments de participació, el banc assignarà els premis als respectius suplents, seguint l’ordre d’extracció del sorteig i amb el mateix procediment de comunicació.

Un cop validat tot el procés, el banc procedirà a fer l’abonament del premi en cada un dels comptes dels clients guanyadors. El compte en el qual es farà l’abonament serà aquell en què el client tingui vinculada la CJ.

SISENA.

La comunicació del premi als seus beneficiaris es realitzarà mitjançant correu electrònic. Crèdit Andorrà enviarà un correu electrònic a l’adreça de correu facilitada pel client, la qual haurà d’estar informada a la BD del banc.

SETENA.

Els beneficiaris dels sortejos d’aquesta promoció autoritzen el banc a publicar el seu nom complet a un llistat que es publicarà al web 16punt30.ad, a l’apartat del menú Promocions / Sorteig Mensual, juntament amb les bases legals d’aquest sorteig. En aquest llistat, hi apareixeran tots els guanyadors dels sortejos realitzats.

VUITENA.

Crèdit Andorrà, com a entitat promotora, es reserva el dret de modificar les bases d’aquest reglament, com també les condicions del sorteig, amb el compromís en tot cas de publicar els canvis al web 16punt30.ad

NOVENA.

Qualsevol discrepància, conflicte o reclamació que pugui sorgir en relació amb les bases del sorteig i/o el procediment de realització del sorteig i l’entrega del premi, se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals andorrans.

Andorra la Vella, octubre de 2015